Kontakty obchodné oddelenie - predaj tovaru

Obchodné oddelenie predaj tovaru:

 Automatická telefónna ústredňa: tel.: 033 / 3959 230


  Fax č.1: 033 / 3959 240

  Fax č.2: 033 / 3959 246

  E-mail: odbyt@a-z.sk

Obchodní zástupcovia:

 •   Mgr.Müllerová Katarína              mobil: 0917 / 453 173      office: 033 / 3959 231
 • email: mullerova@a-z.sk

 •   p. Chabroňová Jana                mobil: 0915 / 759 530      office: 033 / 3959 233
 • email: chabronova@a-z.sk

 •   p. Klapica Martin           mobil: 0915 / 759 529      office: 033 / 3959 234
 • email: klapica@a-z.sk

 •   p. Kováčová Vlasta                   mobil: 0905 / 373 032      office: 033 / 3959 235
 • email: odbyt@a-z.sk
 •   
 •   sl. Rafajdusová Martina mobil: 0917 / 759 550  office: 033 / 3959 230
 • email: odbyt@a-z.sk 
 •   
 •   Ing.Alexandra Morávková           mobil: 0905 / 373 032   
 •                                                                email: moravkova@a-z.sk    

 •   p.Zuzana Vrbicová                    mobil: 0917 / 453 173  
 •                                                             email: vrbicova@a-z.sk