Banská Bystrica

Robotnícka 2, OD PRIOR Vedúci: Stiankievičová Lívia
29.augusta 2, 974 01 Banská Bystrica Vedúci: p.Šagátová Dagmar